INFORMACIJE ZA POLAZNIKE

UPIS

Prilikom upisa kandidatu je potrebna važeća lična karta, ukoliko je državljanin Republike Srbije. Ukoliko je strani državljanin, potrebna je potvrda o boravku u našoj zemlji.

B kategorija

Motorna vozila B kategorije su vozila čija najveća dozvoljena masa nije veća od 3.500 kg i koja nemaju više od osam mesta za sedenje, ne računajući sedište za vozača. Obuka se sastoji od 40 časova teoretske obuke i 40 časova praktične obuke, osim za kandidate koji poseduju vozačku dozvolu AM, A1, A2, A  kategorije, koji imaju mogućnost da idu na skraćenu obuku.

Teorijska obuka

Teorijska nastava se sastoji iz 40 časova. Održava se svim radnim danima, a časovi se zakazuju u dogovoru sa kandidatima. Obično je to dva ili tri časa dnevno. Časovi se održavaju u učionici koja se nalazi u Zemunu (Hala Pinki) i koja je opremljena najsavremenijom tehnologijom i sredstvima za rad. Teorijsku obuku organizuje licencirani predavač iz ove oblasti. Kandidat dobija prateću literaturu koja mu je potrebna za spremanje teorijskog ispita vožnje. Teorijska obuka obično traje 3-4 nedelje.

Teorijski ispit

Završetkom teorijske obuke kandidat se prijavljuje za polaganje teorijskog ispita. Teorijski ispit se održava dva-tri puta mesečno u prostorijama auto škole. Položen teorijski ispit važi godinu dana! Termine određuje MUP svakog 15-og u mesecu. Kandidatima se mogu informisati o terminima putem sajta auto škole, upitom na telefon 062778899, e-mailom (autoskola@luxvoyager.com), ili direktno u prostorijama škole.

* Potrebno je da se kandidat prijavi 15 dana pre održavanja ispita kako bi bio na spisku polaganja.

Praktična obuka

Sa položenim teorijskim ispitom vožnje, kandidat može da počne sa časovima praktične obuke u motornom vozilu. Kandidati su u mogućnosti da biraju na kom automobilu će se obučavati.

Potrebno je da kandidat izvadi lekarsko uverenje pre održavanja prvog časa praktične obuke. Praktičnu obuku organizuju licencirani instruktori koji poseduju višegodišnje iskustvo u ovoj oblasti. U toku praktične obuke kandidat mora da završi kurs Prve pomoći za vozače kako bi mogao da se prijavi za polaganje praktičnog ispita vožnje. Praktična obuka obično traje 1 mesec.

Praktični ispit

Završetkom praktične obuke kandidat se prijavljuje za polaganje praktičnog ispita. Praktični ispit se održava dva-tri puta mesečno. Termine određuje MUP svakog 15-og u mesecu. Kandidatima se mogu informisati o terminima putem sajta auto škole, upitom na telefon 062.77.88.99, e-mailom (autoskola@luxvoyager.com), ili direktno u prostorijama škole.

* Potrebno je da se kandidat prijavi 15 dana pre održavanja ispita kako bi bio na spisku polaganja.

PRVA POMOĆ – OBUKA I POLAGANJE

Polaganje prve pomoći je obavezno. U toku praktične obuke kandidat mora da završi kurs Prve pomoći za vozače, kako bi mogao da se prijavi za polaganje praktičnog ispita vožnje. Obuku i polaganje Prve pomoći organizuje Crveni krst Zemun u svojim prostorijama. Ceo kurs traje dva dana. Prvi dan je obuka , a drugi dan se polaže.

Cena obuke i polaganja je 5.300,00 dinara.

LEKARSKO UVERENJE

Lekarsko uverenje je obavezno kako bi kandidat počeo sa časovima praktične obuke. Lekarsko uverenje može da se izvadi u ovlašćenoj zdravstvenoj ustanovi. Naša preporuka je Dom Zdravlja Zemun jer je tu najjeftinije i brzo se završi. Cena lekarskog uverenja je 2.150,00.

Lekarsko uverenje važi godinu dana za obuku, a 6 meseci za vađenje vozačke dozvole.

KONTAKT

©Copyright: Auto Škola Lux Voyager 2018