TESTOVI

Vozački ispit

Ispitna pitanja za teorijski ispit

Table Header Table Header
UVODNO OBJAŠNJENJE
PRAVILA SAOBRAĆAJA
SAOBRAĆAJNA SIGNAIZACIJA
VOZAČI
VOZILA
OSNOVE BEZBEDNOSTI SAOBRAĆAJA I POJMOVI
POSEBNE MERE I OVLAŠĆENJA
POSLEDICE NEPOŠTOVANJA PROPISA
BODOVNA LISTA PRAKTIČNOG ISPITA ZA B KATEGORIJU

Odgovori na nova pitanja za polaganje testova

Vežbajte prvo po oblastima, a proverite znanje na probnim testovima. Testove možete raditi SAMO preko pretraživaca Google Chrome.

B kategorija

POLAGANJA TEORIJSKIH ISPITA U 2019.

*** PRIJAVA 15 RADNIH DANA PRE TERMINA

Molimo kandidate da zbog ograničenog broja mesta koje možemo da imamo na polaganju testa dođu ranije i rezervišu sebi mesto.

POLAGANJA PRAKTIČNIH ISPITA U 2019.

*** PRIJAVA 15 RADNIH DANA PRE TERMINA

Molimo kandidate da zbog ograničenog broja mesta koje možemo da imamo na polaganju testa dođu ranije i rezervišu sebi mesto.

KONTAKT

©Copyright: Auto Škola Lux Voyager 2018